תנאי שימוש

ינואר 01, 2020

אנא קרא את התנאים וההגבלות האלה ("תנאים", "תנאים והגבלות") בעיון לפני השימוש באתר http://helpmehemp.org ("השירות") המופעל על ידי HelpMEHemp (Ltd) ("אנחנו", "אנחנו", או "שלנו").

הגישה שלך לשירות ושימוש בו מותנית בקבלתך ובהתאמה לתנאים אלה. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים המעוניינים לגשת לשירות או להשתמש בו.

על ידי גישה לשירות או שימוש בו, אתה מסכים לציית לתנאים אלה. אם אתה מסכים עם כל חלק של התנאים אז אין לך הרשאה לגשת לשירות.

תקשורת

על ידי יצירת חשבון בשירותנו, אתה מסכים להירשם לעלונים, חומרי שיווק או קידום מכירות ומידע אחר שאנו עשויים לשלוח. עם זאת, אתה יכול לבטל את קבלתך התקשרות אלה מאיתנו, או כולם, על ידי ביצוע קישור לביטול המנוי או ההוראות המופיעות בכל דוא"ל שאנו שולחים.

רכישות

אם ברצונך לרכוש כל מוצר או שירות הזמינים דרך השירות ("רכישה"), ייתכן שתתבקש לספק מידע מסוים הרלוונטי לרכישה, כולל, ללא הגבלה, את מספר כרטיס האשראי שלך, את תאריך פקיעת כרטיס האשראי שלך, את כתובת החיוב שלך ואת פרטי המשלוח שלך.

אתה מצהיר ומתחייב כי: (i) יש לך את הזכות החוקית להשתמש בכל כרטיס אשראי (ים) או באמצעי תשלום אחרים בקשר עם רכישה כלשהי; וכי (ii) המידע שאתה מספק לנו נכון, נכון ומלא.

השירות רשאי להפעיל שימוש בשירותי צד ג 'לצורך הקלה בתשלום והשלמת רכישות. על ידי מסירת המידע שלך, אתה מעניק לנו את הזכות למסור את המידע לצדדים שלישיים אלה בכפוף למדיניות הפרטיות שלנו.

זמינות, טעויות ואי דיוקים

אנו מעדכנים כל העת הצעות מוצרים ושירותים בשירות. אנו עשויים לחוות עיכובים בעדכון המידע בשירות ובפרסום שלנו באתרי אינטרנט אחרים. המידע שנמצא בשירות עשוי להכיל שגיאות או אי דיוקים וייתכן שלא יהיה מלא או עדכני. מוצרים ושירותים עשויים להיות במחיר שגוי, מתוארים באופן לא מדויק או שאינם זמינים בשירות ואנחנו לא יכולים להבטיח את הדיוק או השלמות של כל מידע שנמצא בשירות.

לפיכך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לעדכן מידע ולתקן שגיאות, אי דיוקים או מחדלים בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

תוֹכֶן

השירות שלנו מאפשר לך לפרסם, לקשר, לאחסן, לשתף ולהפוך בדרך אחרת מידע מסוים, טקסט, גרפיקה, סרטונים או חומר אחר ("תוכן"). אתה אחראי לתוכן שאתה מפרסם בשירות או באמצעותו, לרבות חוקיותו, אמינותו ונאותותו.

על ידי פרסום תוכן בשירות או באמצעותו, אתה מצהיר ומתחייב כי: (i) התוכן הוא שלך (בבעלותך) ו / או יש לך את הזכות להשתמש בו ואת הזכות להעניק לנו את הזכויות והרישיון כאמור ב תנאים אלה, ו- (ii) כי פרסום התוכן שלך בשירות או באמצעותו אינו מפר את זכויות הפרטיות, זכויות הפרסום, זכויות היוצרים, זכויות החוזה או זכויות אחרות של אדם או גורם כלשהו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים את חשבונו של כל מי שנמצא מפר את זכויות היוצרים.

אתה שומר על כל הזכויות שלך על כל תוכן שאתה מגיש, מפרסם או מציג בשירות או דרך השירות ואתה אחראי לשמירה על זכויות אלה. איננו לוקחים אחריות ואיננו אחראים על תוכן שאתה או כל צד שלישי פוסטים בשירות או באמצעותו. עם זאת, על ידי פרסום תוכן באמצעות השירות אתה מעניק לנו את הזכות והרישיון להשתמש, לשנות, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, לשכפל ולהפיץ תוכן כזה בשירות ובאמצעותו. אתה מסכים כי רישיון זה כולל את הזכות לנו להנגיש את התוכן שלך למשתמשים אחרים בשירות, שעשויים להשתמש בתוכן שלך בכפוף לתנאים אלה.

ל- HelpMEHemp (Ltd) יש את הזכות אך לא את החובה לפקח ולערוך את כל התוכן המסופק על ידי המשתמשים.

בנוסף, תוכן שנמצא בשירות זה או באמצעותו הם רכוש של HelpMEHemp (Ltd) או משמשים ברשות. אינך רשאי להפיץ, לשנות, להעביר, לעשות שימוש חוזר, להוריד, לפרסם מחדש, להעתיק או להשתמש בתכנים האמורים, בין אם במלואם או בחלקם, למטרות מסחריות או לרווח אישי, ללא אישור מפורש מראש מאתנו.

חשבונות

כאשר אתה יוצר חשבון אצלנו, אתה מבטיח שאתה מעל גיל 18, ושהמידע שאתה מספק לנו מדויק, שלם וזרם בכל עת. מידע לא מדויק, לא שלם, או מיושן עלול לגרום להפסקה מיידית של חשבונך בשירות.

אתה אחראי לשמירה על סודיות החשבון והסיסמה שלך, כולל אך לא מוגבל להגבלת הגישה למחשב ו / או לחשבון שלך. אתה מסכים לקבל אחריות על כל הפעולות או הפעולות המתרחשות תחת חשבונך ו / או הסיסמה שלך, אם הסיסמה שלך נמצאת בשירות שלנו או בשירות של צד שלישי. עליך להודיע ​​לנו מיד לאחר שנודע לנו על הפרת אבטחה או שימוש בלתי מורשה בחשבונך.

אינך רשאי להשתמש בשם משתמש בשם של אדם או ישות אחרת או שאינו חוקי לשימוש, שם או סימן מסחרי אשר כפופים לזכויות כלשהן של אדם אחר או ישות אחרת ממך, ללא אישור מתאים. אינך רשאי להשתמש בשם משתמש בשם כלשהו שהוא פוגע, וולגרי או מגונה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לשירות, לסיים חשבונות, להסיר או לערוך תוכן או לבטל הזמנות לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

קניין רוחני

השירות ותכניו המקוריים (למעט תוכן המסופק על ידי משתמשים), תכונות ופונקציונליות הם ויישארו רכושם הבלעדי של HelpMEHemp (Ltd) ומורשי הרישיון שלו. השירות מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים של ארצות הברית ומדינות זרות. אסור להשתמש בסימנים המסחריים ושמלת המסחר שלנו בקשר עם מוצר ושירות כלשהו ללא הסכמה בכתב ובכתב של HelpMEHemp (Ltd).

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלות או בשליטת HelpMEHemp (Ltd)

HelpMEHemp (Ltd) אינה שליטה עליה ואינה נושאת באחריות לתוכן, מדיניות הפרטיות או הפרקטיקות של אתרי אינטרנט ושירותים של צד שלישי כלשהו. אנו לא מתחייבים להצעות של אף אחד מגורמים / אנשים אלה או מאתרי האינטרנט שלהם.

אתה מאשר ומסכים ש- HelpMEHemp (Ltd) לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שייגרם או הנטען שייגרם כתוצאה או בקשר לשימוש או הסתמכות על תוכן, סחורות או שירותים כאלה ואחרים הקיימים באתר או דרך כל אתרי אינטרנט ושירותים כאלה של צד שלישי.

אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות של כל אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאתה מבקר.

סיום

אנו עשויים לסיים או להשעות את חשבונך ולחסום את הגישה לשירות באופן מיידי, ללא הודעה מוקדמת או אחריות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, מכל סיבה שהיא וללא הגבלה, לרבות אך לא מוגבלת להפרת התנאים.

אם ברצונך לסיים את חשבונך, אתה יכול פשוט להפסיק להשתמש בשירות.

כל הוראות התנאים, אשר מטבען ישמרו על סיוםן, ימשיכו להתקיים, לרבות, ללא הגבלה, הוראות בעלות, כתב ויתור על אחריות, שיפוי ומגבלות של אחריות.

שיפוי

אתה מסכים להגן, לשפות ולהחזיק ב- HelpMEHemp (Ltd) ובעלי הרישיון והמעצבים שלה ולא מזיקים, ועובדיהם, קבלנים, סוכנים, נושאי משרה ודירקטורים, ומנגד כל טענות, נזקים, התחייבויות, הפסדים, התחייבויות, עלויות או חוב , והוצאות (כולל אך לא מוגבלות לשכר טרחת עורך דין), הנובעות או נובעות מא) השימוש והגישה שלך לשירות, על ידך או על ידי כל אדם המשתמש בחשבונך ובסיסמתך; ב) הפרה של תנאים אלה, או ג) תוכן המפורסם בשירות.

הגבלת אחריות

בשום מקרה, HelpMEHemp (Ltd), ולא מנהליה, עובדים, שותפים, סוכנים, ספקים או חברות כלולות, יהיו אחראים לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או עונשי, לרבות ללא הגבלה, אובדן רווחים, נתונים, שימוש , מוניטין או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים, הנובעים מ (i) הגישה שלך או השימוש בהם או חוסר היכולת לגשת לשירות או להשתמש בו; (ii) כל התנהגות או תוכן של צד שלישי כלשהו בשירות; (iii) כל תוכן שמתקבל מהשירות; ו- (iv) גישה לא מורשית, שימוש או שינוי בהעברות או בתוכן שלך, בין אם מבוסס על אחריות, חוזה, נזיקין (כולל רשלנות) או כל תיאוריה משפטית אחרת, בין אם התבשרנו על האפשרות לנזק כזה, ובין אם לא אם נמצא כי התרופה המפורטת כאן נכשלה בתכליתה המהותית.

כתב ויתור

השימוש שלך בשירות הוא על אחריותך הבלעדית. השירות ניתן על בסיס "AS IS" ו- "AS זמין". השירות ניתן ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורש ובין מכל משתמע, כולל, אך לא רק, אחריות משתמעת של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי הפרה או דרך ביצוע.

HelpMEHemp (Ltd) החברות הבנות, כלולותיה ומורשי הרישיון שלה אינם מתחייבים כי א) השירות יתפקד ללא הפרעה, מאובטח או זמין בכל זמן ומיקום מסוים; ב) שגיאות או פגמים יתוקנו; ג) השירות נקי מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים; או ד) תוצאות השימוש בשירות יענו על הדרישות שלך.

פריטי מנועים

תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה של אחריות מסוימת או אי הכללה או הגבלה של חבות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים, ולכן המגבלות לעיל עשויות שלא לחול עליך.

חוק מסדיר

תנאים אלה יוחלטו ויפורשו בהתאם לחוקי אוהיו, ארצות הברית, ללא התחשבות בהוראות ניגוד החוק שלה.

הכישלון שלנו לאכוף כל זכות או הוראה של תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על זכויות אלה. אם כל תנאי מתנאים אלה מוחזק כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה על ידי בית משפט, שאר ההוראות של תנאים אלה יישארו בתוקף. תנאים אלה מהווים את ההסכם המלא בינינו בנוגע לשירותנו, ומחליפים את כל ההסכמים הקודמים שהיו בינינו בקשר לשירות.

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם עדכון הוא מהותי, אנו נספק הודעה לכל היותר 15 ימים לפני תחילתם של תנאים חדשים. שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

אם תמשיך לגשת לשירות שלנו או להשתמש בו לאחר שתיקונים כלשהם ייכנסו לתוקף, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, אינך מורשה עוד להשתמש בשירות.

צור קשר

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים אלה, צור איתנו קשר.